Ελιές Καλαμών ολόκληρες, χαρακτές, ροδέλες και εκπυρηνωμένες

  • Πλαστικά βαρέλια
  • Δοχεία PET και λευκοσιδηρά δοχεία από 2-200 kgr.

Λεπτομέρειες

Κατηγορία μεγέθους Τεμάχια ανά κιλό
Atlas 71/80
Super super Mammouth 81/90
Super Mammouth 91/100
Mammouth 101/110
Super Colossal 111/120
Colossal 121/140
Giants 141/160
Extra Jumbo 161/180
Jumbo 181/200
Extra Large 201/230
Large 231/260
Superior 261/290
Brilliant 291/320
Fine 321/350
Bullets 351/380

Σχετικά προϊόντα

Πίσω στα προϊόντα

olive branch divider

2024 Ελαία Γή , Σκούρα Λακωνίας

2024 Ελαία Γή , Σκούρα Λακωνίας